REMANENT na koniec roku

Na koniec roku podatkowego przedsiębiorcy maja obowiązek przeprowadzenia spisu z natury, który powinien zostać ujęty jako ostatni wpis w ewidencji.
Zarówno przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, jak i ci prowadzący ewidencję

Czytaj więcej...

JEDEN PRZELEW DO ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą jednym przelewem opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności trafią na ich indywidualne konta. ZUS już wysyła numery, dlatego przedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy ma ich aktualne dane adresowe. Bez tego opłacenie składek nie

Czytaj więcej...

Najem krótkoterminowy

Właściciele lokali często decydują się na wynajem swojej nieruchomości na doby. Często przekazują też zarządzanie lokalem firmie, która skupia i organizuje najem na doby większej liczby lokali. WSA w Warszawie wskazał, że najem „na doby” nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

USŁUGI BUDOWLANE A MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

Lista usług budowlanych objętych nowymi zasadami rozliczania podatku VAT jest listą zamkniętą i została określona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (poz. 2-48). W załączniku zostały ujęte następujące usługi:

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem:
– budynków mieszkalnych (prace

Czytaj więcej...

KLUB SPORTOWY A DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

Działalność odpłatna w klubach sportowych
Date: 11 Kwiecień 2017 Author: LeftHand Programy

W toku realizacji działań statutowych kluby sportowe pobierają opłaty od uczestników. Nie zawsze jednak uświadamiamy sobie, żeby można byłoby to robić należy dopełnić pewnych formalnych warunków.

Działalność odpłatna

Czytaj więcej...

ZEZNANIE ROCZNE

Date: 12 Kwiecień 2017 Author: LeftHand Programy

Z roku na rok rośnie liczba podatników składających roczne zeznanie podatkowe PIT przez internet – w tym roku będzie ich ponad 12 milionów. Jednocześnie prawie 80% Polaków rozliczających się z fiskusem deklaruje, że

Czytaj więcej...

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (kasie rejestrującej), mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Prawo to wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie

Czytaj więcej...