MISJA I WIZJA FIRMY!

MISJA

Misją naszego biura rachunkowego jest zapewnienie fachowej obsługi księgowej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez efektywne doradztwo i profesjonalny outsourcing księgowy.

WIZJA

Istotą naszych dążeń jest zdobycie silnej pozycji rynkowej i znalezienie się w czołówce firm, świadczących usługi księgowe oraz doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pragniemy, aby nasze biuro było postrzegane jako firma wyróżniająca się bardzo wysoką jakością, skutecznością i profesjonalizmem. Jednocześnie chcemy stać się najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną firmą świadczącą outsourcing procesów księgowych w Polsce.

Stawiamy na WIEDZĘ.

O NAS

Biuro powstało w 2011 roku. Staż pracy w księgowości ponad 20 lat.

Gwarantujemy odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zawodowego świadczenia usług księgowych.

Posiadamy CERTYFIKAT MINISTRA FINANSÓW uprawniający do usługowego prowadzanie biura rachunkowego.

Cały czas uczestniczymy w szkoleniach aktualizujących naszą wiedzę, jak również podnosimy swoje kwalifikację poprzez kursy zawodowe.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które daje pewność, że współpracując z nami nie ryzykujesz.

Jesteśmy wieloletnimi członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podstawowe cele działalności

 • Wysoka jakość świadczonych usług.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę.
 • Szacunek i partnerstwo w relacjach z klientami.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Otwartość i zaufanie we współpracy.
 • Stały rozwój i podnoszenie kompetencji.

Oferta

Zakres świadczonych usług:

 • Rejestrujemy spółki.
 • Doradzamy w sprawach księgowych.
 • Odpowiadamy za rachunkowość.
 • Rozliczamy podatek dochodowy i VAT.
 • Sporządzamy biznesplany i prowadzimy kadry i płace.

Księgi handlowe:

 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów.
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT – 7.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT – 7
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

Prowadzenia rozliczeń podatku VAT dla rolników:

 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT – 7, VAT – 7K
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

Rozliczenia z ZUS:

 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Rozliczanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
 • Przygotowywanie druków ZUS – Z3

Kadry i Płace:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • Założenie i prowadzenie teczki osobowej pracownika
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • Przygotowanie listy płac

Zeznania roczne:

 • PIT – 16 – karta podatkowa
 • PIT – 28 – ryczałt ewidencjonowany
 • PIT – 36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • PIT – 37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 • PIT – 4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT – 11 – informacja o dochodach dla pracowników

Powyższe usługi są prowadzone na podstawie zawartej partnerskiej umowy o współpracy posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej; zapewniamy pełną dyskrecję , w naszym fachu obowiązuje całkowita tajemnica zawodowa; gwarantujemy terminowość i fachowość usług oraz w razie potrzeby dojazd do klienta.

Identyfikacja klienta:

 • Osoby fizyczne oraz spółki osobowe i prawne.
 • Stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą jak i te nie prowadzące działalności gospodarczej.
 • Nierezydenci, którzy uzyskują w Polsce dochód z wynajmu nieruchomości.

Obszar działania:

Powiat kłobucki i sąsiadujące miejscowości (max. 10 km. od granic powiatu kłobuckiego)

Polityka cenowa:

Planuje się zastosowanie cen średnich z możliwością zastosowania rabatów.  

Nasze Kwalifikacje

Gwarantujemy odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zawodowego świadczenia usług księgowych potwierdzone uzyskanymi certyfikatami i dyplomami:

 • Licencje Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzające kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Certyfikaty głównego księgowego uzyskane na podstawie egzaminu zawodowego złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.
 • Studia magisterskie Rachunkowość w zarządzaniu.
 • Policealne studium rachunkowości i controllingu.
 • Liceum ekonomiczne.
 • Wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego i prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cały czas uczestniczymy w szkoleniach aktualizujących naszą wiedzę, jak również podnosimy swoje kwalifikację poprzez kursy zawodowe.

Cennik

Ceny są uzależnione od:

 • Rodzaju ewidencji księgowych
 • Skali prowadzonej działalności
 • Liczby zatrudnionych pracowników
 • Ilości dokumentów

od 100,00 zł netto

od 200,00 zł netto

od 300,00 zł netto

od 1000,00 zł netto

od 50,00 zł netto

od 35,00 zł netto

W cenie usługi

W cenie usługi

od 100,00 zł netto

Przedstawiony cennik jest informacją poglądową dla klienta, z którym kwotę usługi ustala się indywidualnie. Ceny w nim zawarte są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

KONTAKT

Dane adresowe

Katarzyna Kulej

ul. Młyńska 2 Wilkowiecko

42-152 Opatów

tel 697 807 362

 

Dane adresowe

Beata Nagłowska

ul. Kuźniczka 114

42-160 Krzepice

tel 664 960 914

 

Biuro czynne w dniach :

od poniedziałku do soboty

w godzinach od 16:00 do 20:00

Możliwość spotkania w innych godzinach

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.